Εξελικτική υποστήριξη μαθητών

Αρχική / Υπηρεσίες / Εξελικτική υποστήριξη / Μαθητών

Συνήθως η λέξη μάθηση φέρνει στο νου μας σχολείο και μαθήματα. Η μάθηση όμως αφορά ολόκληρη τη ζωή μας τόσο ως διαδικασία όσο και ως περιεχόμενο. Δηλαδή το πώς μαθαίνουμε και το τι μαθαίνουμε επηρεάζει και διαμορφώνει τη ζωή μας.

Ως σύμβουλος μάθησης ασχολούμαι κυρίως με το πώς μπορεί να εξελιχθεί κάποιος σε οποιοδήποτε πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία της μάθησης, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το γνωστικό αντικείμενο.

Η υποστήριξη που παρέχω σε θέματα μάθησης και προσωπικής εξέλιξης δεν είναι απαραίτητο να αφορά προβλήματα και προσωπικές ελλείψεις.

Αντίθετα, έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμη η συνεργασία τόσο για την ανάδειξη ή και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ταλέντων κάποιου όσο και για τη διερεύνηση και την επιλογή πεδίων γνώσης και ενασχόλησης. Σε κάθε εξελικτική φάση φυσικά απαιτούνται διαφορετικές δεξιότητες και στρατηγικές επίτευξης των μαθησιακών στόχων.

Βεβαίως η υποστήριξη μπορεί να είναι απαραίτητη όταν προκύπτουν δυσκολίες ή εμπόδια στη μαθησιακή πορεία, σε διαφορετικά πλαίσια, πεδία και αντικείμενα γνώσης.

Η μάθηση και η επακόλουθη αλλαγή είναι μια φυσιολογική, εξελικτική και κυρίως επικοινωνιακή διαδικασία.
Συχνά αυτό που χρειάζεται είναι να ξαναβρούμε κάτι που είναι έμφυτο:
τη χαρά της μάθησης.

Η συνεργασία με μαθητές στην παιδική ή εφηβική ηλικία μπορεί να αφορά σε προβλήματα που αναφέρονται ως:

 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- Υπερκινητικότητα
 • Έλλειψη κινήτρου και απόδοσης, χαμηλοί βαθμοί
 • Δυσκολίες οργάνωσης της μελέτης
 • Άρνηση για το σχολείο

Αλλά και

 • Προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη και στο σχολείο
 • Βίαιες ή και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές στο πλαίσιο
  της σχολικής ζωής.
 • Προβλήματα σχέσεων ή κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο
  του σχολείου.

Ο τρόπος δουλειάς μου με τους μαθητές.

Στο πλαίσιο της δουλειάς μου συναντώ κάθε μαθητή με σεβασμό και ενδιαφέρον για τις ικανότητες, κλίσεις και προτιμήσεις του.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορούμε να δούμε και τα εμπόδια ή τις δυσκολίες του. Αυτό με τη σειρά του καθορίζει και τις τεχνικές και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε τους συμφωνημένους στόχους. Συχνά με τους μαθητές και τις μαθήτριες φτιάχνουμε συμβόλαια όπου ορίζουμε με σαφήνεια τι θέλουν να πετύχουν και πότε.

Η βασική θεωρητική αρχή που προσανατολίζει τη δουλειά μου είναι ότι μπορούμε μόνο να εμπνεύσουμε, να παρακινήσουμε, να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε κάποιον να μάθει. Όχι να επιβάλουμε, να ελέγξουμε και να πείσουμε κάποιον να το κάνει. Αυτό, μπορεί σε ένα βαθμό, να χρειάζεται όταν τα παιδιά είναι πολύ μικρά. Όμως από νωρίς στην παιδική ηλικία και σταδιακά καθώς μεγαλώνουμε κάθε άνθρωπος αρχίζει να επιλέγει τι, με ποιον και πώς θέλει να μάθει.

Θεωρώ καθήκον μου να καθοδηγήσω και να ενδυναμώσω τους μαθητές στο να βρουν τον δικό τους τρόπο και δρόμο. Για κάθε μαθητή χρειάζεται να επινοήσουμε τρόπους για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει και ενθαρρύνει τη μάθηση και την εξέλιξη. Μπορεί να αξιοποιήσουμε μουσική, κίνηση, ποίηση, παραμύθι, κόμικς, παιχνίδια και ό,τι άλλο μπορεί να συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Σήμερα έχουμε πλέον στη διάθεση μας μια πληθώρα εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων. Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

Συχνά χρειάζεται να συνεργαστούμε με τους γονείς και κάποιες φορές και με τους δασκάλους. Θεωρώ ότι είναι πολύτιμοι συνεργάτες για την επιτυχή έκβαση κάθε προσπάθειας να στηρίξουμε ένα παιδί να μάθει.
Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν για συμβουλευτική, όταν θεωρούν ότι στην εξελικτική – αναπτυξιακή πορεία των παιδιών:

 • Δημιουργούνται εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία, όπως
  έλλειψη κινήτρων ή συγκέντρωσης, υπερβολικό άγχος ή φόβοι.
 • Αναφέρονται αποκλίσεις από την αναμενόμενη συμπεριφορά
  και τις επιδόσεις.
 • Παραπέμπονται σε κέντρο αξιολόγησης ή έχουν λάβει διάγνωση από αυτό.

Αλλά και όταν επιδιώκουν για το παιδί τους:

 • βελτίωση των σχολικών επιδόσεων
 • αύξηση της υπευθυνότητας
 • προαγωγή της δημιουργικής έκφρασης
 • αξιοποίηση των ταλέντων τους

Τη συνεργασία μου με τους γονείς και τα παιδιά εμπνέουν οι εξής πεποιθήσεις:

 • Οι γονείς έχουν τη σημαντικότερη επιρροή στη μαθησιακή πορεία του παιδιού.
 • Το παιδί είναι υποκείμενο και όχι αντικείμενο της μάθησης.
 • Η μονόπλευρη εστίαση στο «πρόβλημα» έχει συνήθως και ανεπιθύμητες συνέπειες.

Με την ιδιαίτερη εμπειρία που υπάρχει μπορούμε να ενθαρρύνουμε το ενδιαφέρον και τη χαρά για μάθηση, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συγκέντρωσης, οργάνωσης της μελέτης και να υποστηρίξουμε μία αποτελεσματική γονική παρουσία, που εμπνέει τον αυτοσεβασμό και μας αφήνει την αίσθηση ότι κάνουμε το «σωστό» για το παιδί μας.

Εξελικτική υποστήριξη μαθητών