Συμβουλευτική με ομάδες

Αρχική / Υπηρεσίες / Συμβουλευτική / Με ομάδες

Η συμβουλευτική μπορεί να διεξαχθεί με ομάδες προσωπικού μιας επιχείρησης, ομάδες εργασίας, φορείς και οργανισμούς. Η διαδικασία της συμβουλευτικής μπορεί να αξιοποιηθεί ανεξάρτητα από τους σκοπούς ή το πλαίσιο λειτουργίας και δράσης της ομάδας. Για παράδειγμα, μια εκπαιδευτική ή καλλιτεχνική ομάδα, ένας σύλλογος ή σωματείο, μια μη κυβερνητική οργάνωση. Μπορεί, επίσης, να πάρει διαφορετικές μορφές: εξέλιξη και εποπτεία ομάδας προσωπικού, εξέλιξη και συμβουλευτική οργανισμού, συμβουλευτική σε κρίσεις ή σε συγκρούσεις, συμβουλευτική σε μεταβάσεις και αναδιαμορφώσεις, συνοδεία υλοποίησης προγραμμάτων.

Στη συμβουλευτική ομάδων ο σύμβουλος δε χρειάζεται να γνωρίζει πολλά για το περιεχόμενο της δουλειάς της ομάδας ή του οργανισμού. Αυτό πέρα από το ότι εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια για όλους, μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο για δύο κυρίως λόγους. Καταρχήν επειδή ο σύμβουλος μπορεί έτσι να επικεντρωθεί στις διαδικασίες που θα βοηθήσουν την ομάδα να βρει τις δικές της λύσεις αλλά και επειδή μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη σχέσεων συνεργασίας.

Στη διαδικασία της συμβουλευτικής δεν θεωρώ ότι είμαι αυτή που επιλύει προβλήματα, επιλέγει και εισάγει αλλαγές στα κοινωνικά συστήματα με τα οποία συνεργάζομαι. Δεν αντιμετωπίζω τις όποιες υποθέσεις ή παρατηρήσεις μου ως αλήθεια ούτε αξιώνω να γίνουν δεκτές από τους συμμετέχοντες στη συμβουλευτική διαδικασία. Γνωρίζω ότι συχνά αναμένεται ένας σύμβουλος να διαγνώσει, να προσχεδιάσει και να κατευθύνει τις αλλαγές που «πρέπει» να γίνουν.

Η συστημική συμβουλευτική ομάδων γενικότερα, αλλά και η συστημική συμβουλευτική επιχειρήσεων και οργανισμών ειδικότερα, έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης ως αφετηρία και προσανατολισμό. Υιοθετώντας τη συστημική οπτική, θεωρώ ότι η ειδίκευση και η ευθύνη μου είναι να δώσω ερεθίσματα και να κάνω παρεμβάσεις που έχουν στόχο να αυξήσουν τις δυνατότητες επιλογών της ομάδας, είτε πρόκειται για επίλυση προβλημάτων είτε για αλλαγές στη δράση της. Το τι θα προκύψει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά και από την ομάδα.

Συμβουλευτική με ομάδες