Θεωρία και πράξη

Αρχική / Σχετικά / Θεωρία και πράξη

Η επαγγελματική μου δραστηριότητα εμπνέεται από τις παρακάτω αξίες και αρχές, οι οποίες αποτελούν και τις βάσεις της πρακτικής μου στη συνεργασία μου με τους πελάτες.

  • Η λέξη «πελάτης» επιλέγεται από πολλούς συστημικούς θεραπευτές αντί των λέξεων «θεραπευόμενος» «συμβουλευόμενος» ή «ασθενής». Κι αυτό διότι θεωρούμε ότι «ο πελάτης είναι ο ειδικός» για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Γι’ αυτό και αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο που επιλέγει πού και σε ποιόν θα απευθυνθεί και έχει επίσης τη δυνατότητα να αποφασίσει αν του ταιριάζει η θεραπεία ή όχι.
  • Η πρόθεσή μου είναι να βλέπω κάθε συμπεριφορά ενταγμένη σε χρονικά πλαίσια, σε πλαίσια σχέσεων και σε πλαίσια που έχουν ιδιαίτερο, προσωπικό νόημα άρα και πιθανά διαφορετική σημασία για τον καθένα. Παράλληλα, κάθε συμπεριφορά παραμένει ανοιχτή σε αξιολογήσεις, στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης , σε επιλογές και δυνατότητες αλλαγής.
  • Θεωρώ σημαντικό για τη δουλειά μου, να προσέχω τους ορισμούς και τις αξιολογήσεις καταρχήν, επειδή τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και τελείως διαφορετικά, αλλά και λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχουν οι ταμπέλες που δημιουργούνται από τους «ειδικούς» αλλά και τη κοινή γνώμη.
  • Έχω ως προσωπική αλλά και επαγγελματική υποχρέωση να συναντώ κάθε άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνώ, ιδιαίτερα αυτούς που αναζητούν συμβουλή ως πελάτες ή έχουν ένα αίτημα για συνεργασία, ως ισότιμους και με ίσα δικαιώματα.
  • Το ερώτημα που κατευθύνει τη συμμετοχή μου είναι: πώς μπορώ να συμβάλω σε είδη συζητήσεων και σχέσεων με τους πελάτες μου που να επιτρέπουν τη πρόσβαση στη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δυνατοτήτων, που ίσως να μη φαίνονται ότι υπάρχουν;
  • Πολύ σημαντικό θεωρώ και το προσωπικό μας καθήκον να χρησιμοποιούμε τη δική μας κρίση. Γι’ αυτό βλέπω τον πελάτη ειδικό για τη ζωή του, σέβομαι και παίρνω στα σοβαρά ότι έχει να πει και το πώς θα το πει. Η γλώσσα είναι το πρωταρχικό όχημα μέσω του όποιου κατασκευάζουμε τον κόσμο μας και δημιουργούμε νόημα. Η πραγματικότητα, η σημασία που αποδίδουμε στα γεγονότα, στις εμπειρίες, στα πρόσωπα με τα οποία σχετιζόμαστε, διαμορφώνεται μέσα στη γλώσσα μας.
  • Στη δουλειά μου υιοθετώ την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποια προνομιακή οπτική της πραγματικότητας, αλλά ότι διαφορετικές παρατηρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές πραγματικότητες και να έχουν διαφορετικές πρακτικές συνέπειες.
  • Κάθε πρακτική στα πλαίσια της εργασίας μου πρέπει να τεκμηριώνεται, να δέχεται τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς της και να διατυπώνει θέσεις που να μπορούν να διαψευστούν ή και να αμφισβητηθούν με τη δυνατότητα να αναιρεθούν.
  • Οι ιδέες και η δουλεία μου επηρεάζονται και εξελίσσονται βεβαίως μέσα από τις συζητήσεις με συναδέλφους και δασκάλους αλλά και από τις συζητήσεις με τους πελάτες μου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μένα οι εμπειρίες, οι περιγραφές και οι αξιολογήσεις των πελατών σχετικά με τη θεραπεία.
  • Στην επαγγελματική πρακτική μου ακολουθώ τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ).

Θεωρία και πράξη