Εξελικτική υποστήριξη στην εργασία

Αρχική / Υπηρεσίες / Εξελικτική υποστήριξη / Στην εργασία

Στη δουλειά μας περνούμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, μαθαίνουμε, δημιουργούμε κάτι καινούργιο, εκφράζουμε τις εμπειρίες μας, προσφέρουμε κάτι χρήσιμο, διαμορφώνουμε αντιλήψεις και αξίες.

Το ξεδίπλωμα του εαυτού μας που αναζητά την πληρότητα μπορούμε να το αναζητούμε και μέσα από την επαγγελματική δράση μας. Θεωρώ ότι το ιδανικό μας για μια γεμάτη νόημα και ευτυχισμένη ζωή, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να το πραγματοποιήσουμε μέσα το πλαίσιο της εργασία μας από ότι έξω από αυτήν.

Η συστημική συμβουλευτική σε εργασιακά θέματα μπορεί να οργανωθεί με σκοπό την επαγγελματική ικανοποίηση, την αποτελεσματική συνεργασία και την επίτευξη προσωπικών στόχων και οραμάτων και μπορεί να αξιοποιηθεί για όλες τις σχετικές με την εργασία θέσεις. Τα θέματα της μπορεί να αφορούν εργαζόμενους, εργοδότες, ανώτερα στελέχη.

Αφορμή για τη συνεργασία μας μπορεί να είναι ένα αίτημα για αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ενδυνάμωση δεξιοτήτων συνεργασίας, υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, προετοιμασία για ανάληψη νέων επαγγελματικών θέσεων, ψυχική ενδυνάμωση σε κρίσιμες περιπτώσεις ή καινούριες καταστάσεις, βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, αποτελεσματική αντιμετώπιση παρεξηγήσεων και συγκρούσεων, μείωση του άγχους της επαγγελματικής καθημερινότητας.

Εξελικτική υποστήριξη στην εργασία