Ψυχοθεραπεία με την οικογένεια

Αρχική / Υπηρεσίες / Ψυχοθεραπεία / Με την οικογένεια

Η συστημική θεραπεία ξεκίνησε πριν έναν σχεδόν αιώνα ως οικογενειακή θεραπεία. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Αυτό που παραμένει είναι ότι η οικογένεια είναι το πρωταρχικό και καθοριστικό σύστημα σχέσεων και αναφοράς για όλους μας. Θεωρώντας το ως βασικό κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούμε και επηρεαζόμαστε και στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων σε ένα πρόβλημα, συχνά έχει νόημα να φωτίσουμε σημεία και πτυχές της επικοινωνίας και των σχέσεων μας στην οικογένεια.

Η συστημική οικογενειακή θεραπεία έχει στη διάθεσή της ένα πλούσιο ρεπερτόριο τεχνικών, επιστημονικών επιγνώσεων και εμπειρίας που μπορούν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία της εξέλιξης μιας οικογένειας.

Βασικό στόχο της έχει τη δημιουργία μιας ποιοτικής αλλαγής των στάσεων και των απόψεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, με πρόθεση να εγκατασταθεί η ελπίδα για βελτίωση και να αξιοποιηθεί η ενέργεια για σταθεροποίηση της επιθυμητής κατάστασης.

Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να φανεί χρήσιμη

  • σε περιόδους αναστάτωσης, κρίσης ή μεγάλων και ξαφνικών αλλαγών στην οικογένεια
  • όταν ένα μέλος της έχει δυσκολίες, προβλήματα ή αναφέρεται ως ασθενής
  • όταν περισσότερα μέλη της θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις ή δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν κάποιες σημαντικές για τους ίδιους καταστάσεις.

Ως συστημική θεραπεύτρια διατηρώ στάση σεβασμού και ισότιμου ενδιαφέροντος προς όλα τα πρόσωπα της οικογένειας. Ανάλογα με το εκάστοτε αίτημα της οικογένειας, προσκαλώ τους συμμετέχοντες να διαμορφώσουμε από κοινού τις συνθήκες που θα επιτρέψουν μια θεραπευτική διαδικασία, μια επιθυμητή αλλαγή ή τη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων.

Η σύνθεση των προσώπων που συμμετέχουν σε μια συνεδρία οικογενειακής θεραπείας μπορεί να ποικίλει κατά περίπτωση. Αυτό αποφασίζεται από κοινού με την οικογένεια ανάλογα με το τι θεωρείται πιο χρήσιμο κάθε φορά. Κάποιες φορές είναι χρήσιμη η συνεργασία και με πρόσωπα από την ευρύτερη οικογένεια, με φίλους ή θεραπευτές και γενικότερα με άτομα που θέλουν και μπορούν να συμβάλουν στη λύση του προβλήματος. Φυσικά είναι επιλογή του καθενός αν θα συμμετέχει σε μία ή περισσότερες συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας.

Η οικογενειακή θεραπεία χωρίς την οικογένεια!
Παρότι κάποιος θεωρεί ότι ένα θέμα ή ένα πρόβλημα σχετίζεται με την οικογένεια, τα υπόλοιπα μέλη της μπορεί να μην έχουν την ίδια οπτική ή να μην ενδιαφέρονται να συνεργαστούν. Επίσης, τα άτομα που εμπλέκονται στο πρόβλημα δεν είναι απαραιτήτως και τα άτομα που μπορούν να συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο στην επίλυσή του, όπως, για παράδειγμα, σε θέματα κακοποίησης ή εξάρτησης. Συχνά μέσα από την εξατομικευμένη πορεία (ή διαφοροποίηση ) ενός μέλους της οικογένειας διακόπτεται η επανάληψη κάποιων σχημάτων συμπεριφοράς . Με άλλα λόγια, να αλλάζει ο συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που σχετίζεται με το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ουσιαστικές διεργασίες αλλαγής και σε άλλα μέλη της οικογένειας, ακόμη και αν αυτά δε συμμετέχουν στη θεραπευτική διαδικασία.

Η συστημική θεραπευτική διαδικασία έχει αναπτύξει πάρα πολλούς τρόπους για να κάνει ένα κοινωνικό σύστημα «παρόν», ακόμη κι όταν στη συζήτηση συμμετέχει ένα μόνο μέλος.

Ψυχοθεραπεία με την οικογένεια