Συστημική Συμβουλευτική

Αρχική / Υπηρεσίες / Συμβουλευτική

Η συστημική συμβουλευτική οργανώνεται με αφορμή θέματα που προκύπτουν  στα πλαίσια  των σχέσεων, της συνεργασίας, της δράσης μας. Όταν πρόκειται, δηλαδή, για  διαδικασίες επικοινωνίας και εξέλιξης και όχι για προβλήματα που χρειάζονται θεραπεία, που αναφέρονται σε μια ασθένεια ή είναι ατομικά.

Μερικά από τα πεδία εφαρμογής της είναι η παιδαγωγική, η οικογενειακή συμβουλευτική, η διοίκηση επιχειρήσεων, η οικογενειακή ιατρική.

Η συστημική θεωρία μας παρέχει τη δυνατότητα να συντονίσουμε τον διάλογο, να διευκολύνουμε την συνεργασία, να συμβάλουμε στην ανάδειξη δημιουργικών λύσεων και να κατανοήσουμε λειτουργίες σε μικρότερα ή μεγαλύτερα κοινωνικά συστήματα. Τέτοια μπορεί να είναι μια   οικογένεια , μια σχολική τάξη , μια ομάδα συναδέλφων, ένας οργανισμός , μια κοινότητα. Η συστημική  οπτική μπορεί να μας διευκολύνει στην επιλογή   αποδοτικών και λειτουργικών τρόπων δράσης, στα διάφορα πλαίσια της ζωής μας.

Η εμπειρία μου δείχνει  ότι η συστημική συμβουλευτική μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική σε θέματα που αντιμετωπίζουμε ως γονείς στη σχέση μας με τα παιδιά μας, ως σύντροφοι στη σχέση μας με το ζευγάρι μας ή στον γάμο μας αλλά και ως μέλη στις ομάδες που συμμετέχουμε.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη συστημική συμβουλευτική: 

Συστημική Συμβουλευτική