Συστημική εποπτεία για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Αρχική / Άλλες Υπηρεσίες / Εποπτεία

Η συστημική εποπτεία είναι μια διαδικασία αναστοχασμού και προσωπικής ανάπτυξης. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος συνεχούς εκπαίδευσης, ως δυνατότητα να παρουσιάζει κάποιος την δουλειά του, να αυξάνει την αποτελεσματικότητά της, να εξετάζει κριτικά τις πράξεις του και να βελτιώνει τις δεξιότητές του.

Η συστημική εποπτεία απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες που εργάζονται είτε ιδιωτικά είτε σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Ειδικότερα μπορεί να αξιοποιηθεί από ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, συστημικούς θεραπευτές και συμβούλους, εκπαιδευόμενους συστημικούς θεραπευτές. Η εποπτεία διεξάγεται μέσα σε ένα πλαίσιο υποστήριξης, σεβασμού και εχεμύθειας και μπορεί να παρέχει την ευκαιρία για ανάλυση δύσκολων περιπτώσεων, αντιμετώπιση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον, προετοιμασία για την ανάληψη νέων επαγγελματικών θέσεων κ.ά.

Μπορεί να πάρει τη μορφή της ατομικής συστημικής εποπτείας και της ομαδικής συστημικής εποπτείας.

Στην ομαδική συστημική εποπτεία η σύνθεση της ομάδας (5-7 ατόμων) δημιουργείται από τα ίδια τα άτομα ( για παράδειγμα άτομα που γνωρίζονται ή δουλεύουν σε κοινό πλαίσιο ) ή όταν μετά τη δήλωση ενδιαφέροντος συμπληρωθεί ομάδα 5 έως 7 ατόμων. Οι ομάδες είναι κλειστές για ένα διάστημα που συμφωνείται από κοινού ( για παράδειγμα για 5 συναντήσεις). Μετά από αυτό μπορούν να ανοίξουν και να προκύψει νέα σύνθεση της ομάδας. Η συχνότητα των συναντήσεων είναι μία τον μήνα.

Η ατομική συστημική εποπτεία μπορεί να πραγματοποιηθεί και τηλεφωνικά ή μέσω skype.

Εποπτεία